گروه رسانه ای آریا
    علمي- پژوهشي


علمي - پژوهشي آريا
گروه رسانه اي آريا در پرتو رهنمودهاي موسس گروه و در جهت عمق بخشيدن به رويکردها و کارکردهاي علمي - پژوهشي موسسات و شرکت هاي عضو خود کوشيده است با تاسيس موسسات علمي و پژوهشي به روند حرکتي خود ژرفا و افق روشن بخشيده و نيز نيروهاي مورد نياز خود را نيز از ميان پژوهشگران همکار يا نيروهاي تربيت شده در موسسات خود برگزيند.
در همين حال گسترش علم و معرفت و غني سازي رويکردهاي اقتصادي؛اجتماعي و فرهنگي در کشور از اهداف کلان گروه بزرگ آريا بشمار مي رود.
در همين راستا تاسيس :
1. مرکز پژوهشي راهبردي آريا
2.دانشگاه علمي کاربردي فرهنگ و هنر آريا
در زمره اهداف گروه رسانه اي آريا بشمار مي رفت که نخستين هدف يعني مرکز پژوهشي راهبردي آريا محقق و سال هاست به خدمت رساني مشغول است و دانشگاه آريا نيز در مسير طي مراحل نهايي تاسيس بسر مي برد
 

 
.