گروه رسانه ای آریا
    پايگاه خبري تحليلي نسيم گيلان

 داده هاي بنيادين پيرامون پايگاه خبري- تحليلي

نام کنوني پايگاه: نسيم گيلان
نام پيشين پايگاه: گيلان آنلاين
حوزه فعاليت: خبري- تحليلي
دامنه اصلي: NasimeGilan.ir
دامنه فرعي: gilan-onlin.ir
موضوع فعاليت:اخبار استان گيلان
تاريخ تاسيس و شروع فعاليت: فروردين 1392     
تاريخ کسب مجوز هيات عالي نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد: بهمن 1396
صاحب امتياز و مدير مسئول: دکتر امير محبيان
تصوير پروانه انتشار: