گروه رسانه ای آریا
    پايگاه خبري تحليلي عصر کرد
داده هاي بنيادين پيرامون پايگاه خبري- تحليلي

نام کنوني پايگاه: عصر کرد
نام پيشين پايگاه: کرد آنلاين
حوزه فعاليت: خبري- تحليلي
دامنه اصلي: Asrekurd.ir
دامنه فرعي: kurd-online.ir
موضوع فعاليت: اخبار استان کردستان
تاريخ تاسيس و شروع فعاليت: فروردين 1392
تاريخ کسب مجوز هيات عالي نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد: بهمن 1396
صاحب امتياز و مدير مسئول: دکتر امير محبيان
تصوير پروانه انتشار: