گروه رسانه ای آریا
    شرکت هاي همراه
 
شرکت هاي همراه گروه رسانه اي آريا
شرکت ها و موسسات همراه عبارت از موسساتي هستند که با گروه آريا تفاهم نامه امضا کرده و به عنوان موسسات همراه با شخصيت حقوقي مستقل در پروژه هاي گروه با توان خود حضور يافته و عملا در مسير تحقق اهداف عملياتي هم افزايي مي کنند.