گروه رسانه ای آریا
    پايگاه خبري تحليلي پيام آذري
داده هاي بنيادين پيرامون پايگاه خبري- تحليلي
 
نام کنوني پايگاه: پيام آذري
نام پيشين پايگاه: آذري آنلاين
حوزه فعاليت: خبري - تحليلي
دامنه اصلي: PayameAzari.ir
دامنه فرعي: Azari-Online.ir
موضوع فعاليت: پوشش اخبار استان هاي آذربايجان شرقي و غربي و استان اردبيل
تاريخ تاسيس و شروع فعاليت: فروردين 1392
تاريخ کسب مجوز هيات عالي نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد: بهمن 1396
صاحب امتياز و مدير مسئول: دکتر امير محبيان
تصوير پروانه انتشار: